poniedziałek, 5 września 2011

Turniej Szachowy z okazji Dni Ziemi Sztumskiej. 10 września 2011


Regulamin Turnieju Szachowego
z okazji Dni Ziemi Sztumskiej 2011

1. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych oraz integracja środowiska szachowego Powiśla, popularyzacja Ziemi Sztumskiej.

2. Termin i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się w dniu 10 września 2011 roku (sobota) w Salach Zamku w Sztumie ul Galla Anonima 16. Początek Turnieju o godzinie 10.00.

3. Organizator:
Sztumskie Centrum Kultury, UKS Sztum.

4. Uczestnictwo:
W Turnieju uczestniczyć mogą wszystkie chętne osoby po uprzednim zgłoszeniu w sposób wskazany w pkt. 9 niniejszego regulaminu. Organizator dopuszcza zgłoszenie w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 9.30 – 9.45 do wyczerpania miejsc.

5. Prowadzenie i organizacja:
Tadeusz Wojszkun.

6. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Wstępnie przewiduje się rozgrywkę systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W przypadku większej liczby zgłoszeń przewiduje się rozegranie turnieju w dwóch odrębnych grupach tzn. Open (wszyscy chętni), Juniorzy (osoby o wieku 17 lat i młodsze).

7. Tempo gry:
Po 15 minut na partię dla zawodnika.

8. Nagrody:
8.1 Zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe w wysokości:
- za zajęcie pierwszego miejsca 150 zł,
- za zajęcie drugiego miejsca 100 zł,
- za zajęcia trzeciego miejsca 50 zł.
8.2 Przewiduje się odrębne nagrody dla grupy juniorów (do lat 17 włącznie) zgodnie z pkt 8.1 (150/100/50 zł) (w przypadku zbiegu prawa do nagrody – jedna do wyboru).

9. Sprawy różne-zapisy:
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wartości punktowe dla danego systemu rozgrywek, które zostaną podane przed rozpoczęciem pierwszej partii.
Zapisy do Turnieju przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres:
twojszkun@poczta.onet.pl lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_3042/ oraz w dniu 10 września br w godz. od 9:30 do 9:45 do wyczerpania miejsc.
Odprawa techniczna o godz. 9:50, start pierwszej rundy godz. 10:00.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz