sobota, 26 lutego 2011

Mistrzostwa Gimnazjum nr 1 w Malborku - 5 marca 2010Tradycyjnie w lutym rozgrywane są mistrzostwa Gimnazjum nr.1 w szachach. W tym roku na starcie stanęło 10 zawodników. Mistrzem szkoły został Wojciech Polkowski.
Mistrzostwa Gimnazjum nr.1 w Malborku 2011 -szachy - wyniki końcowe

Jednocześnie rozgrywany był turniej warcabowy. Mistrzem, a w zasadzie mistrzynią szkoły została Ada Kwestarz.
Mistrzostwa Gimnazjum nr.1 w Malborku - warcaby 2011- wyniki końcowe

Gratulacje dla zwycięzców

Zapraszamy na III Turnieju Szachowy z cyklu Grand Prix Malborka - 3 marca 2011

Miejski Dom Kultury w Malborku

Regulamin III Turnieju Szachowego w cyklu Grand Prix 2011

1. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych oraz integracja środowiska szachowego okolic Malborka.
Turniej jest pierwszym z cyklu turniejów Grand Prix. Regulamin całego cyklu ogłoszony zostanie w terminie późniejszym.

2. Termin i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się w dniu 3 marca 2011 roku (czwartek) w „Galerii na Lewo” MDK w Malborku. Początek Turnieju o godzinie 16.00.

3. Organizator:
MDK Malbork.

4. Uczestnictwo:
W Turnieju uczestniczyć mogą wszystkie chętne osoby po uprzednim zgłoszeniu organizator dopuszcza zgłoszenie w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 15.50 – 16.00 do wyczerpania miejsc.

5. Prowadzenie i organizacja:
Tadeusz Wojszkun.

6. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Wstępnie przewiduje się rozgrywkę systemem szwajcarskim na dystansie 7 lub 9 rund.

7. Tempo gry:
Po 10 – 15 minut na partię dla zawodnika.

8. Nagrody:
Informację i liczbie i sposobie nabywania prawa do nagród przekazana zostanie przed rozpoczęciem turnieju na odprawie technicznej.

9. Sprawy różne:
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wartości punktowe dla danego systemu rozgrywek, które zostaną podane przed rozpoczęciem pierwszej partii.
Zapisy do Turnieju przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres:
twojszkun@poczta.onet.pl lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_599/ oraz w dniu 3 marca br w godz. od 15.50 do 16.00 do wyczerpania miejsc.
Odprawa techniczna o godz 16.00, start pierwszej rundy godz. 16.05.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.