piątek, 26 sierpnia 2011

Zapraszamy na VII Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix - 1 września 2011


Regulamin VII Turnieju Szachowego w cyklu Grand Prix 2011

1. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych oraz integracja środowiska szachowego okolic Malborka.
Turniej jest kolejnym z cyklu turniejów Grand Prix. Regulamin całego cyklu dostępny jest w serwisach poszczególnych turniejów.

2. Termin i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się w dniu 1 września 2011 roku (czwartek) w „Galerii na Lewo” MDK w Malborku Plac Słowiański 18. Początek Turnieju o godzinie 16.00.

3. Organizator:
MDK Malbork.

4. Uczestnictwo:
W Turnieju uczestniczyć mogą wszystkie chętne osoby po uprzednim zgłoszeniu organizator dopuszcza zgłoszenie w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 15.50 – 16.00 do wyczerpania miejsc.

5. Prowadzenie i organizacja:
Tadeusz Wojszkun.

6. System rozgrywek:
Systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

7. Tempo gry:
Po 10 minut na partię dla zawodnika.

8. Nagrody:
Informację i liczbie i sposobie nabywania prawa do nagród przekazana zostanie przed rozpoczęciem turnieju na odprawie technicznej.

9. Sprawy różne:
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wartości punktowe dla danego systemu rozgrywek, które zostaną podane przed rozpoczęciem pierwszej partii.

Zapisy do Turnieju przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres:
twojszkun@poczta.onet.pl lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2978/ oraz w dniu 1 września br w godz. od 15.50 do 16.00 do wyczerpania miejsc.
Odprawa techniczna o godz 16.00, start pierwszej rundy godz. 16.05.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz