wtorek, 22 czerwca 2010

Turniej Szachowy z okazji 90 rocznicy Plebiscytu - Sztum 11 lipca 2010Zaproszenie na turniej do Sztumu
Regulamin Turnieju Szachowego z okazji 90 rocznicy Plebiscytu

1. Cel turnieju:
Popularyzacja szachów, rozwijanie zainteresowań szachowych oraz integracja środowiska szachowego Powiśla, uczczenie rocznicy Plebiscytu.

2. Termin i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się w dniu 11 lipca 2010 roku (niedziela) w Sali Konferencyjnej przy Szpitalu w Sztumie ul Reja 12. Początek Turnieju o godzinie 9.30.

3. Organizator:
Sztumskie Centrum Kultury, UKS Sztum, Bank Spółdzielczy w Sztumie.

4. Uczestnictwo:
W Turnieju uczestniczyć mogą wszystkie chętne osoby po uprzednim zgłoszeniu organizator dopuszcza zgłoszenie w dniu rozpoczęcia turnieju w godz. 9.00 – 9.20 do wyczerpania miejsc.

5. Prowadzenie i organizacja:
Tadeusz Wojszkun, Marian Wodzisławski (sędzia).

6. System rozgrywek:
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Wstępnie przewiduje się rozgrywkę systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

7. Tempo gry:
Po 10 minut na partię dla zawodnika.

8. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują dyplomy i puchary ufundowane przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Sztumie. Najlepsi zawodnicy otrzymają również nagrody rzeczowe których ilość zostanie podana na odprawie technicznej. Przewiduje się odrębne nagrody dla grupy juniorów (do lat 16 włącznie) (w przypadku zbiegu prawa do nagrody – jedna do wyboru).

9. Sprawy różne:
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
Przy jednakowej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wartości punktowe dla danego systemu rozgrywek, które zostaną podane przed rozpoczęciem pierwszej partii.
Zapisy do Turnieju przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres:
twojszkun@poczta.onet.pl lub na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/t_5527/ oraz w dniu 11 lipca br w godz. od 9.00 do 9.20 do wyczerpania miejsc.
Odprawa techniczna o godz 9.20, start pierwszej rundy godz. 9.30.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz